Program

8.00-9.00Registracija
9.00-9.15Uvodni pozdrav
9.15-10.00RF EMF and health risks
Emilie van Deventer,
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
10.00-10:30Literature overview on Milimeter Waves (5G) and biological/health effects
Eric van Rongen,
Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)
10:30-11:00Odmor za kavo
11:00-11:30New ICNIRP guidelines and implications on 5G
Eric van Rongen,
Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)
11:30-12:155G and Internet of Things – exposure scenarious
Mike Wood,
Mednarodna komisija za elektrotehniko (IEC)
12.15-13.00Odmor za kosilo
13.00-13.20RF exposure assessment in EU
Peter Gajšek,
Inštitut za neionizrina sevanja (INIS)
13.20-13.40 EMF exposure assessment in 5G scenario by stochastic approaches
Paolo Ravazzani,
CNR IEIIT Milano
13.40-14.00 Risk perception and communication – lesson learned and perspective to 5G
Mitja Blagajac,
Zgodba
14.00-14.20Odmor za kavo
14.20-14.40 Key problems in relation to 5G network rollout
Manfred Ruttner,
A1 Telekom Austria AG
14.40-15.00 Scientific basis of the revised exposure limits for the 5G technologies
Keshvari Jafar,
Mednarodni komite za elektromagnetno varnost (ICES)
15.00-15.20Research projects on 5G in Japan
Chiyoji Ohkubo,
Japonski informacijski center o EMS
15.20-16.00Okrogla miza in zaključne ugotovitve

Seminar bo potekal samo v angleškem jeziku.