Prijava

Zaradi zasedbe vseh razpoložljivih mest prijava na seminar ni več mogoča. Za več informacij se lahko obrnete na seminarji(at)inis.si.

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 195 EURO z DDV. Kotizacijo nakažite na:
prejemnik: Inštitut za neionizirna sevanja, Pohorskega bataljona 215, Ljubljana
Banka: BKS BANK AG
IBAN: SI56 3500 1000 0585 113
BIC/SWIFT: BFKKSI22XXX
pripis: Seminar 5G + ime udeleženca
Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na seminarju. Plačanih kotizcij ne vračamo. V kotizacijo je vključena: udeležba na dogodku, materiali, osvežitev med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Osebni podatki

Osebni podatki se zbirajo z namenom organiziranja seminarja 5G in zdravje. Z zbranimi osebnimi podatki bomo ravnali skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi.
Vaši osebni podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor je potrebno zaradi izvedbe seminarja 5G in zdravje.
Upravljavec osebnih podatkov je Inštitut za neionizirna sevanja, Ulica Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana (01 568 27 32, info@inis.si).